Salgs- og leveringsbetingelser

Vi leverer normalt inden for 5 til 10 arbejdsdage, så vidt muligt før. Hvis ikke andet er angivet er varerne frit leveret på Sjælland, dog ikke indenfor Mijøzoner.

1-2 dage før levering ringer vi dig op for at aftale tidspunkt og placering af dine varer.

På grund af den høje efterspørgsel på brænde, er det stadig en udfordring at skaffe nok råtræ til vores produktion. Derfor kan der være længere leveringstid end normalt.

Løst leveret brænde leveres med bil med tippelad. Du skal du være opmærksom på, at bilen skal bruge ca. 3 meter i bredden for at komme ind. Hvor der skal drejes ind, skal der være tilstrækkeligt med plads for at svinge en kurve. Når bilen tippes må der ikke være overhængende grene, eltråde eller lignende, idet der skal bruges ca. 6-8 meter i højden.

Vore chauffører vil dog gøre alt hvad de kan for at komme så langt ind til det ønskede sted så muligt.

Varer leveret på paller leveres med lastbil som medbringer en terrængående palletruck. I de fleste tilfælde kan denne køre helt ind og sætte varen ind i carporten.

Du har ansvar for at underlaget, hvor vi skal færdes er kørefast og at der er ryddet, hvor vi skal køre. Eventuelt forskubbede eller knækkede fliser eller dæksler er vore kunders eget ansvar.

Efter levering overgår ansvaret for varerne til dig. Er du i tvivl om forholdene er kørefaste nok, er det bedst at vi leverer en dag hvor du er hjemme. 

Force Majeure

Sælgers leveringspligt udsættes, begrænses eller ophører i det omfang force majeure eller andre forhold, hvorover Sælger ikke er herre, måtte forsinke, vanskeliggøre eller forhindre levering af produkter til distribution i Danmark, eller såfremt sådanne forhold måtte influere på Sælgers mulighed for på normal måde at kunne distribuere de kontraherede produkter.

Som force majeure og lignende forhold anses f.eks. krig, oprør, borgerlige uroligheder, blokader, karantæneforanstaltninger, strejke, lockout, brand, ind- eller udførselsforbud med hensyn til råvarer eller færdigvarer her eller i udlandet, is-vanskeligheder, forsinkelser af skib, vognmand mv., som skal befordre varer til levering, trafik- og driftsforstyrrelser i øvrigt, samt foranstaltninger af enhver art truffet af offentlige myndigheder eller af myndigheder, der kan sidestilles hermed, enten her eller i udlandet, som på nogen måde måtte hindre Sælgers dispositionsfrihed. I det omfang og så længe Sælger ikke under ovennævnte omstændigheder leverer, er Køber berettiget til at indkøbe de kontraherede varer andetsteds, og Køber kan ikke kræve erstatning af Sælger for eventuelle prisdifferencer m.v.

Den omstændighed, at en aftale om levering er indgået, mens forhold som nævnt i ovenstående var til stede, afskærer ikke Sælger fra at gøre de ovennævnte bestemmelser gældende, såfremt samme forhold indtræffer på ny i aftalens løbetid, eller såfremt forholdet uventet vedvarer, men med andre eller forstærkede virkninger, der indtræffer efter aftalens indgåelse.

Fortrydelsesret

Inden varen er leveret kan disse afbestilles og eventuel betaling føres omgående tilbage.

Hvis du fortryder købet efter levering er der 14 dages fortrydelsesret og herefter 14 dage til at levere varer ubeskadiget tilbage til vores lager, hvorefter vi omgående tilbagefører betaling. Eventuelt delvis forbrug af varen eller beskadigelser modregnes i tilbagebetalingen.

Vi dækker ikke fragtomkostninger ved tilbagelevering.

Vi modtager ikke varer eller pakker pr. efterkrav.

Reklamationsret

Som kunde har du reklamationsret i 24 måneder efter købet af leverede varer. Afhængig af reklamationens art kan vi ombytte varer og tilbageføre betaling efter levering til vores lager. Du skal reklamere i rimelig tid efter at fejlen er opdaget. Fejlen skal være berettiget og ikke som følge af fejlagtig brug eller opbevaring af varen. Vi afhenter selv eller refunderer rimelige fragtomkostninger.

Vi gør opmærksom på at overstående er det regelsæt som vi, ligesom de fleste andre, arbejder ud fra. Vi har dog en langt større interesse og erfaring i at gøre betjening og levering til en positiv oplevelse. Vores mål er at – “du skal brænde for at handle med os”.

Persondatapolitik (GDPR)

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Egekær Brænde. Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser. Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler
Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services. Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse , telefonnummer og betalingsoplysninger. Egekær Brænde indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende: – Gennemfører et køb af vores produkter – Tilmelder dig vores nyhedsbrev – Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback

Den dataansvarlige
Jørn Thomsen er dataansvarlig hos Egekær Brænde. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Oplysninger afgivet til www.egekaer.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Som registreret hos Egekær Brænde har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Egekær Brænde på mail: info@egekaer.dk

Behandlingsgrundlag og formål
Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse. Når du betaler for dit produkt indsamler vi dit navn, dine kortdata og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale. Hvis du under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb af et produkt, vil du desværre ikke have mulighed for at købe produkter af os på vores hjemmeside. Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 5 år efter, at du har modtaget din vare. af hensyn til at kunne yde garanti og opfylde regnskabslovens krav.

Andre modtagere af personoplysninger
Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande. Hvis du har bestilt levering, vil oplysningerne om dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse blive udleveret til vores fragtfirma, med henblik på levering af dine indkøb. Vi har vores webshop og betalingssystem gennem UNOEURO, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret UNOEUROs datacentre. Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder
Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende: • At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata • At få slettet persondata Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed. Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse info@egekaer.dk

Betaling

Betaling ved levering. Vi modtager både kontant, direkte bankoverførsel og MobilePay.

mobilepay
1

Start typing and press Enter to search